"HITZA"OarsoBidasoako HITZA egunkariyan umore grafikua argitaratzen ai naz 2006 urtia ezkeoztik. Hasiyeran, ON gehigarriyan, hillabetian behin, argazkiyak eta marrazkiyak nahastuz eta "collage" bat iñez. Geo, Boga gehigarriyan, komiki tirak iñez, argazkiyik gabe. Oain, ya ez-to gehigarriyik, eta zuzenin egunkariyan bertan argitaratze-ittut komiki tirak ostiraletan. Oiatzungo euskalkiya erabilliz beti-re.
Eskualdeko albistiekin lotutako txistiak itte-ittut eta momentuan gertatutako kontukin. Horregatik, eskualdekua ez den norbattentzat eo beranduo irakurtzen badia, zalla izaten da txistik enteintzia. Hemen, aukeratutako sorta bat.Len esan bezela, hasiyeran, Hitzako ON gehigarriyan argitaratzen nun argazkiyak eta marrazkiyak nahastuz.
Hemen, garai hantan indako ale batzuk.